VIZIJA

VSP je udruženje formirano sa ciljem kreiranja neraskidive veze izmezu svih nosioca privrednog, društvenog i socijalnog života.

VSP je bazirano na ideji da se jedino kroz promovisanje kvaliteta, autohtonosti, kreativnosti i primenu principa Ekonomije Opšteg Dobra u svim segmentima naših života može doprineti razvoju našeg društva na svim poljima.

Naša vizija je osposobiti ljude da pronađu unutrašnju snagu i stvoriti lanac solidarnog stvaranja i međusobnog pomaganja i time vratiti:

Privredi KONKURENTNOST

Narodu SAMOPOUZDANJE

Državi IDENTITET