MI SMO

VSP predstavlja sistemsku organizaciju aktivnosti koje imaju za cilj identifkaciju, promociju, razvoj i udruživanje svih privrednih i neprivrednih subjekata, njihovih proizvoda, usluga i poslovnih koncepata u svim privrednim i neprivrednim delatnostima.

VSP predstavlja oznaku za najbolje/vrhunske proizvode, žig i oznaku kvaliteta, izuzetnost procesa, izuzetnost ljudi koji stvaraju, i predstavlja garanciju krajnjem korisniku da se pred njima nalazi nešto SPECIJALNO.