KAKO?

Nosioci VSP sistema realizuju projekat kroz:

IZDAVANJE žiga VSP svim privrednim subjektima koji zadovoljavaju zadate kriterijume

PRACENJE poštovanja zadatih kriterijuma i njihovo aktivno promovisanje u poslovnom i društvenom sistemu.

PODRŠKU VSP članovima i partnerima u svim domenima poslovanja na dugoročnim osnovama sinergetskim povezivanje članova u mnogobrojnim segmentima kroz koje se ostvaruje:

• Unapredenje procesa proizvodnje, odnosno stvaranja
• Obezbedjivanje plasmana proizvoda i poboljšanje prodaje
• Jacanje marketinških kapaciteta
• Obezbedjivanje neophodne edukacije
• Aktivacija lokalnih zajednica (države).