USLUGE

Uskoro ćemo pokrenuti apliciranje za VSP oznaku.

Tada ćemo opisati šta tačno znači VSP, kako doći do oznake, kako se koristi i svih njenih prednosti.