USLUGE

• Akreditacija
• Sertifkacija
• Proizvodni konsalting
• Dizajnerska rešenja

• Edukacija i treninzi
• Priprema za uspostavu principa EOD

• Marketinška i promotivna rešenja
• Plasman proizvoda
• Distributivni konsalting

• Finansijski i investicioni konsalting
• Revizorske usluge

• Marketinška i promotivna rešenja
• Plasman proizvoda
• Distributivni konsalting